Kennismaking

Onze club "BUSHIDO-ZANDVLIET VZW" is gestart op 7 april 1987.

Zij is aangesloten bij de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie (VJJF).

Zodoende volgen wij het programma van François Van Haesendonck, 9e dan en stichter van het Ju-Jitsu in België. Hiernaast geven wij nog andere gevechtstechnieken, komende uit het Karate, Judo, Close-Combat,… Hiermee hopen wij onze leden een zo groot mogelijke voldoening te geven.

Vanwaar de naam "BUSHIDO "

" BUSHIDO " is de ongeschreven wet van de samoerai (ridders) en vormt de grondslag van de levenshouding van de Japanners. Dit kan samengevat worden met het begrip

" giri " (= plicht - oprechtheid - rechtschapenheid).

Onze visie :

Als verantwoordelijk clubleraar voel ik mij geroepen om toe te lichten wat onze visie is op ju-jitsu, ook wel moderne zelfverdediging genoemd.

Onze visie bepaalt WAT we doen en HOE we dit aanpakken. Ze wordt bepaald door de lesgevers van de club, maar in grote mate ook door de "nieuwe visie" van de VJJF (Vlaamse Ju-Jitsu Federatie). Deze "nieuwe visie" wordt al enkele jaren uitgewerkt in een team rond technisch directeur François Van Haesendonck, 9e dan ju-jitsu.

Wat zijn onze doelstellingen :

  • WEERBAARHEID : Dit is de rode draad in al onze activiteiten. We willen onszelf efficiënt leren verdedigen, zowel lichamelijk als geestelijk. Hierin moeten we realistisch blijven, rekening houden met onze mogelijkheden. Goede technieken kunnen je in staat stellen je tegen sterkere personen te verdedigen. Zelfvertrouwen is ook erg belangrijk en bepaalt in grote mate je houding en moed om de juiste beslissing te nemen. Het karakter dient versterkt te worden, om beter te volharden.
  • JU-JITSU ALS SPORT : We hechten veel belang aan het verbeteren van de lichamelijke conditie, omdat dit onze mogelijkheden sterk kan vergroten. Alle aspecten komen aan bod zowel kracht, snelheid, uithouding als coördinatie en lenigheid zijn belangrijk. Wij beoefenen ju-jitsu voornamelijk op recreatief niveau, zoekend naar een optimale mix van plezier en bijleren, van inspanning en ontspanning. Gevorderden krijgen de mogelijkheid om via competitie hun niveau nog te verhogen.
  • VECHTKUNST : De aangeleerde vaardigheden geven je de mogelijkheid om je creatief te uiten. Je kan streven naar schoonheid en technische perfectie. Je kan ook op gevoel leren trainen in gevechtjes en randori's (vrije oefenvorm).

Hoe pakken we het aan :

  • VEILIG : Meer dan in andere sporten, wordt aandacht gegeven aan de veiligheid tijdens de training. We weten dat we met gevaarlijke dingen bezig zijn en leren daar ook mee omgaan. Deze aandacht werkt preventief en we zien dus weinig ernstige kwetsuren.
  • VREUGDE : Door gebruik te maken van spelvormen proberen we het leuk te houden. Hierdoor vergroot de inzet en dus leer je meer.
  • HAALBAAR : De zaken die we leren moeten zo nuttig mogelijk zijn en toch niet te moeilijk. We hebben niet oneindig veel tijd om veel en moeilijke vaardigheden te trainen, dus selecteren we op efficiëntie en realisme. We houden hierbij ook rekening met iemand zijn lichamelijke mogelijkheden.
  • DISCIPLINE : In zelfverdediging is het erg belangrijk ook zelfbeheersing te hebben. Dat is de enige manier om in gevaarlijke situaties toch de juiste dingen te doen. Iedereen moet leren van zich aan regels te houden en respect voor elkaar op te brengen. Tot slot leren we ook vol te houden. De training van ju-jitsu is al een test op zich voor dit laatste.

Dus als ik één raad mag geven: volhouden, volhouden, volhouden !

Veel plezier met de trainingen.

Werner Van Eersel,

Verantwoordelijk Clublesgever,

Ju-Jitsu Club Bushido Zandvliet VZW.