Gedragscode

BUSHIDO - de regels

"BUSHIDO" betekent 'weg van de krijger' en is de ongeschreven wet van de samoerai (Japanse ridders). Ze eiste loyaliteit, trouw en eer (oprechtheid - rechtschapenheid).

De opsomming die hier volgt schrijft het gedrag voor in de dojo (= oefenruimte). Dit komt overeen met het 'huishoudelijk reglement' en is een leidraad tot hoffelijkheid en discipline. Bovendien eisen veiligheidsoverwegingen en efficiƫntie dat er correcte afspraken gemaakt worden. Toeschouwers worden graag toegelaten, als zij zich aan dezelfde regels onderwerpen en dus de training niet storen.

De Ju-jitsu-ka (= beoefenaar) dient stipt op de aangegeven trainingstijd in de dojo te verschijnen. Laatkomers melden zich eerst bij de sensei (=leraar) met een rechtstaande groet en luisteren naar zijn/haar instructies.

  • De Ju-jitsu-ka mag de tatami (=oefenmat) niet voor het einde van de training verlaten, uitzonderingen kunnen enkel met toelating van de sensei.
  • Op de training moet de Ju-Jitsu-ka correct gekleed zijn en een propere, witte gi dragen (gi=trainingspak, vaak ook kimono genoemd). Juwelen en horloges zijn niet toegelaten. Beginners dragen sportieve kledij, die niet kan kwetsen.
  • Tot de lichaamsverzorging behoren vooral korte vinger- en teennagels, propere voeten en handen.
  • De ju-jitsu-ka houdt de dojo rein en helpt indien mogelijk mee klaarzetten en opruimen.
  • De training moet zo correct mogelijk verlopen, gesprekken over dingen die niets met de training te maken hebben, worden tot na de training bewaard.
  • Oefent een Ju-jitsu-ka niet, bijvoorbeeld omdat de leraar technische uitleg geeft, moet hij/zij een goede houding aannemen en zwijgen.
  • Een Ju-jitsu-ka moet altijd met diegene oefenen, die hem/haar daartoe uitnodigt. Dit gebeurt door naar elkaar te groeten. Iedereen verdient respect en beleefdheid. Ervaren personen helpen de minder ervaren personen.
  • Een Ju-jitsu-ka zal tijdens de training niet eten of snoepen. Drinken wordt in beperkte mate toegestaan door de sensei, bij lange trainingen (meer dan een uur) en/of warm weer.
  • De instructies van de sensei moeten worden opgevolgd. Dat sluit niet uit dat deze niet kritisch kunnen bekeken worden en dat er met de leraar op een beleefde manier over gepraat kan worden.

Als iedereen deze regels naar best vermogen onderhoudt, zal het leven in onze club aangenaam zijn en blijven.