Dojo Regels

Het hiernavolgend artikel gaat over het gedrag in de dojo (= oefenruimte). Het komt in zekere zin overeen met het inwendig reglement. Dit inwendig reglement is de leidraad tot hoffelijkheid en discipline. Bovendien eisen veiligheidsoverwegingen en nut verstandige regels. Toeschouwers worden graag toegelaten, als zij zich aan dezelfde regels onderwerpen… en niet luidop met mekaar gaan discussiëren.

 • De Ju-jitsu-ka (= beoefenaar) dient stipt op de aangegeven trainingstijd in de dojo (= trainingsruimte) te verschijnen. Laatkomers melden zich eerst bij de sensei (= leraar) met een rechtstaande groet.
 • De Ju-jitsu-ka mag de dojo niet vóór de officiële sluiting van de training verlaten, behoudens dringende reden en mits vragen van toelating aan de sensei.
 • Op de training moet de Ju-Jitsu-ka correct gekleed zijn en een propere " gi " dragen (gi = trainingspak, vaak ook kimono genoemd). Juwelen en horloges zijn niet toegelaten. Beginners dragen sportieve kledij, die niet kan kwetsen.

 • Tot de lichaamsverzorging behoren vooral korte vinger- en teennagels, propere voeten en handen.
 • De ju-jitsu-ka moet vrijwillig en uit zichzelf meehelpen om de dojo rein te houden.
 • De training moet zo rustig mogelijk verlopen, conversaties over dingen die niets met de training te maken hebben kunnen beter tot na de training bewaard worden.
 • Oefent een Ju-jitsu-ka niet, bijvoorbeeld omdat de leraar technische uitleg geeft, moet hij/zij een goede houding aannemen en zwijgen. Op te tatami (= oefenmat) liggen of tegen de muur leunen hoort hier niet thuis.
 • Een ju-jitsu-ka moet altijd met diegene oefenen die hem/haar daartoe uitnodigt.
  Beleefdheid en onderlinge hulp zijn vanzelfsprekend.
 • Een ju-jitsu-ka zal tijdens de training niet eten of snoepen. Drinken wordt in beperkte mate toegestaan, bij lange trainingen (meer dan een uur) of warm weer.
 • De instructies van de leraar moeten worden opgevolgd. Dat sluit niet uit dat deze niet kritisch kunnen bekeken worden en dat er met de leraar over gepraat kan worden.

Als iedereen deze regels naar best vermogen onderhoudt, zal het leven in onze club aangenaam zijn en blijven.

Om helemaal in orde te zijn met de verzekering wordt een ‘sportmedisch geschiktheidsonderzoek’ gevraagd:

- voor recreatieve sporters: éénmalig (aangeraden)
- voor competitieve sporters: één maal per jaar (verplicht)

Dit kan je door je huisarts laten uitvoeren.
De huisarts dient dan een formulier in te vullen.